Подбрани

Успешните български проекти 2018

„Успехът не е само в това, което постигате в живота си, а в това, с което вдъхновявате другите.“

Неизвестен автор

Програма „Европа за гражданите” 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата спомага за създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданската ангажираност.

#TimeForInspiringStories2018  (#ВремеЗаВдъхновяващиИстории2018) е инициатива на Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“, която представя 11 водещи български проекти, избрани през 2018 г. Идеята за нея се зароди в резултат на положителната обратна връзка за информационната кампания „Успешните български проекти 2014-2017“, избрани за финансиране  от програма „Европа за гражданите“.

Целта на информационната кампания е да популяризира успешния опит и добри практики на българските бенефициенти, както и да стимулира по-широкото българско участие в програма „Европа за гражданите“. Чрез различни публикации, отразяващи многообразието от дейности по проектите, кампанията цели да привлече вниманието към активните български местни власти и неправителствени организации и да поощри тяхната ангажираност за подобряване условията на гражданско и демократично участие и по-доброто познаване на европейската история.

Ето и 11 -те български водещи проекта, които съставят кампанията #TimeForInspiringStories2018 (#ВремеЗаВдъхновяващиИстории2018) :

Направление 1: Европейска памет за миналото

Проект „Durch DIALOG Europa gestalten – DIALOG gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus“ – Сдружение „Учебна работилница „Европа“

Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“

Проект “Europe – Heritage and Future” – Община Хасково

Проект “#Поколение Европа” – Община Попово

Проект „Тhe culture that unites us“ – Община Девня

Проект “Shared values-shared Europe” – Община Дупница

Проект “Forum – Young people discuss the future of Europe” – Община Костинброд

Проект “Together we create a better future” – Община Тетевен

Проект “Europe through the eyes of the citizens” – Община Своге

Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Проект “European future is our future” – Община Дългопол

Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“

Проект  „Vote 4 Your Europe” – Сдружение „Експертен Пул – България“

Проект “Citizens’ Reflections of the Future of Europe” – Европейски информационен център – Велико Търново

Община Своге подписа споразумение за побратимяване с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина

В периода 05.08.2019г. – 08.08.2019г. Община Своге посрещна делегация от Община Нови град, с която съвместно реализираха заложените дейности по проект „Europe through the eyes of its citizens“. Проектът е избран за финансиране по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ по програма „Европа за гражданите“.

Събитията по проекта стартираха с откриваща пресконференция на 06.08.2019г. в зала на НЧ „Градище 1907“- град Своге, на която двете общини имаха възможност да представят своите дейности, добри практики и успешни проекти. Пресконференцията бе открита от инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на Община Своге, който поздрави гости и присъстващи като изрази надежда този първи проект да бъде само началото на едно успешно, съвместно сътрудничество между двете общини. Поздравление отправи и кметът на Община Нови град г-н Мирослав Дрляча, който благодари на общинското ръководство за топлото посрещане. Присъстваха заместник- кметовете на Община Своге г-жа Нина Копринджийска и г-н Илия Богданов, служители на общинска администрация, гости, представители на неправителствения сектор, бизнеса и местни медии.

Вторият ден бе посветен на дискусия между представителите на двете общини относно възможности за бъдещи проекти като бяха идентифицирани общи теми, възможности за развитие на спорта в двете общини – създаване на спортни клубове, организиране на съвместни състезания, културни инициативи, фестивали в Община Своге и Община Нови град, възможности за работа в проекти в сферата на туризма.

Кулминация на дейностите по проекта беше подписването на споразумение за побратимяване, за което в Своге пристигнаха още заместник- кметът на Община Нови град г-н Боян Лукач, началникът на кабинета на кмета г-н Милан Цулич, началникът на полицейското управление в Нови град, председателят на Общинския съвет г-н Мирко Згонянин, представители на общинска администрация, както и журналисти от местното радио и медии.

Сред основните цели на споразумението за побратимяване са развитие на контактите между органите на местното самоуправление, държавните и общинските организации на Община Своге и Община Нови град, разширяване на двустранните отношения в сферата на икономиката, културата и туризма. Споразумението за сътрудничество ще съдейства за задълбочаване на приятелските връзки, разширяване и укрепване на сътрудничеството между гражданите на двете общини.

Кметът на Община Нови град успява приятно да изненада българският си колега и администрацията в Община Своге пращайки благодарствено писмо.

Повече информация ще откриете тук.

Втората среща по проект „European future is our future“ се състоя в Vila Nova de Cerveira, Португалия

Проект „European future is our future“ на Община Дългопол е единственият български проект, избран за финансиране по Мярка 2.2 „Мрежи от градове“ за 2018 г. В проекта участват организации от България, Словения, Италия и Португалия. Финансирането на проекта възлиза на 98 280 евро.

В периода 12 – 14 юли 2019 г. в Vila Nova de Cerveira, Португалия се състоя втората международна среща по проект „European future is our future„, чиято цел е да провокира по-широка гражданска отговорност към европейските ценности и да постави пред гражданите въпросите за значението от членството в ЕС. Това събитие е пряко свързано с осъществяване на една от целите, заложени по проекта, а именно повишаване на чувството за принадлежност към ЕС и усещането на гражданите за участие в единна общност.

Събитието беше открито от г-н Фернандо Ногуейра, кмет на Община Vila Nova de Cerveira и г-н Георги Георгиев, кмет на Община Дългопол. Програмата по откриване на срещата продължи с презентации за проекта, неговите дейности и резултати. Представени бяха и презентации за иновативни трансгранични и международни инициативи.

В рамките на срещата се реализира демонстрационната игра „Olympic game for European citizens – No borders for European spirit”, която обедини хора от различни възрасти, националност и здравен статус. Специален място в проекта заема изследване на тема “Какво означава ЕС лично за теб?”, което даде възможност на възрастни хора от Vila Nova de Cerveira и Sanxenxo да споделят своя опит като европейски граждани и да научат за възможностите, които Съюза предлага.

Участие в срещата взеха общо 96 участници от страни по проекта, както и представители на местни власти и длъжностни лица.

На 14 юли 2019 г. участниците посетиха град Viana do Castelo, където имаха възможност да се запознаят с историята и културата на северна Португалия.

Повече информация за срещата и проект „European future is our future“ ще откриете тук.

Община Тетевен посреща делегация от Община Радовиш във връзка с изпълнението на проект „Together we create a better future“

Дейностите по проект „Together we create a better future“ се развиват в периода 18 – 21 юли 2019 г. Проектът на Община Тетевен е бенефициент по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ по програма „Европа за гражданите“ за 2018 г.

В рамките на четири дни Община Тетевен е домакин на събитията по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ и посреща делегация от 150 души от Община Радовиш, Република Северна Македония. Дейностите ще бъдат осъществени в два дискусионни форума: бизнес форум – изложение и младежки дебат за бъдещето на Европа и европейските политики за младите хора.

В първия форум се включват предприемачи, търговци, хотелиери, ресторантьори, земеделски производители и занаятчии, които обменят опит и идеи в сферата на предприемачеството. Във втория форум – директори на училища, експерти и младежи имат възможност да изразят становище за европейските политики за образование и заетост на младите хора. Целта на събитието е да се обменят добри практики и идеи от двете общини в сферата на иновативното образование, дуално обучение, механизмите за приобщаващо образование. Самодейци от община Радовиш ще се включат и в традиционния за Община Тетевен „Празник на народния обичай и автентичната носия“, провеждащ се в село Рибарица, като всички гости на фестивала ще имат възможност да присъстват на „Вечер на македонския фолклор“ на 20.07.2019 г.

В дейностите по проекта ще вземат участие около 370 души – представители на местната власт и местния бизнес от двете общини, младежки организации, експерти в сферата на образованието и младежките политики, участници в самодейни състави и представители на културни институции на побратимените общини.

През 2018 г. Община Тетевен подписа Меморандум за сътрудничество и приятелство с Община Радовиш. Част от общите дейности в обхвата на сътрудничеството е кандидатстването по общи проекти, финансирани по европейски програми, какъвто е и проектът „Заедно създаваме по-добро бъдеще“.

„Ден на демокрацията“ и дискусии за климатичните промени и гражданското участие се състояха в Бремен, 3-5 юли 2019 г.

Събитията в Бремен, Германия са част от финалните дейности по проект „Vote 4 Your EUrope“ на сдружение „Експертен пул – България“. Проектът е бенефициент по мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“ за 2018 г.

В рамките на фестивал Breminale се проведоха дейностите по проект „Vote 4 Your EUrope“ в Германия. 30 гости от участващите в проекта страни имаха възможност да се включат в разнообразна програма от дискусии и срещи, с цел обмен на виждания и мнения по теми като културно многообразие, демокрация и гражданско участие, защита на околната среда и опазване на климата.

Участниците от 10 европейски държави организираха „Ден на демокрацията“ и дискутираха значимостта на демокрацията като фактор за развитието на Европа и бъдещето на земята.

Повече за събитието тук.

Огромен интерес предизвика конференция “Deepening the economic and monetary union: the necessary measures and reforms”

На 28 юни 2019 г. в Дома на Европа в Загреб, Република Хърватска се състоя поредната среща по проект „Citizens’ reflections on the Future of Europe”.

Конференцията се организира от Информационен център „Славонски брод“ и имаше за цел да задълбочи познанията на участниците за необходимите мерки и реформи по отношение на икономическия и паричен съюз.

На конференцията бяха разгледани мерките за въвеждането на еврото в Хърватия, бъдещето на фискалния съюз, включително въвеждането на най-добрите практики, свързани с развитието на определени области от Европейския съюз. Представен беше опитът на някои нови страни-членки на ЕС по политическите и икономическите аспекти на присъединяването към еврозоната.

Втората част на конференцията продължи с интерактивен семинар „Размисъл на гражданите за бъдещето на ЕС – различни аспекти”, на който се дискутираха възгледите на младите хора за бъдещето на Европа, младежката стратегия на ЕС и диалога между младите хора в ЕС.

Повече информация за събитието ще откриете тук.

Национален център за контакт взе участие в дискусия „Диалог между поколенията – МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА“ в гр. Плевен

На 30 май 2019 г. в гр. Плевен се проведе дискусия посветена на диалога между поколенията, като част от събитията по проект „Да градим Европа чрез ДИАЛОГ – ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма“ .

Проект „ДИАЛОГ“ е избран за финансиране по Направление 1: Европейска памет за миналото на програма „Европа за гражданите“ през 2018 г. и е един от 11-те водещи български проекта, част от кампанията #TimeForInspiringStories2018 #ВремеЗаВдъхновяващиИстории2018 на Национален център за контакт, която цели да популяризира успешния опит на българските организации, бенефициенти по програмата за 2018 г. 

Заедно със съвременници на революцията от 60-те години на миналия век, на Промяната от ’81 и ’89, младежи от Плевен имат възможност да дискутират и да се запознаят с ценни уроци от историята от първо лице. Лични спомени и преживявания споделят известни български творци като музиканта Васко Кръпката, писателя и драматург Пелин Пелинов, актрисата Мариета Калъпова, Мария Мескин, Кирил Мески, д-р Сергей Илиев и много други. Техните интервюта може да видите на сайта на проект „ДИАЛОГ“: http://makedialog.eu/bg/мероприятия/българия/

На събитието в гр. Плевен бяха представени 46 творби на младежи от различни училища в града, като част от конкурса „Моята представа за Европа“. Най-добрите рисунки и колажи бяха наградени от председателя на управителния съвет на сдружение „Учебна работилница „Европа“ – г-жа Пенка Спасова. Изложбата ще бъде представена и на заключителното събитие по проект „ДИАЛОГ“ през ноември в гр. Йена, Германия.

Екипът на Национален център за контакт се включи в дискусията като представи българското участие в програма „Европа за гражданите“ и отбеляза, че сдружение „Учебна работилница „Европа“ е сред най-успешните български организации в програмата с участието им в общо 9 проекта. Г-жа Пенка Спасова обяви, че програмата се радва на изключителен интерес от младите и по тази причина сдружението е подало 2 нови проектни предложения за 2019 г. по Направление 1: Европейска памет за миналото и Мярка 2.2 „Мрежи от градове“.  Това е третото поредно участие на Национален център за контакт в събития по проекти на сдружение „Учебна работилница „Европа“.

Повече за дейностите по проекта ще откриете тук: http://makedialog.eu/bg/ и на https://timeforinspiringstories.wordpress.com/.  Видео от събитието в Плевен ще откриете тук: https://www.youtube.com/watch?v=xE4Dk71U2NE.

Успешно приключиха дейностите по проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа” на Община Костинброд

В периода 10 – 14 май 2019 г. гр. Костинброд бе домакин на международни срещи между граждани на общините Костинброд и Салеми, Италия, реализирани в рамките на проект “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”.

Началото на дейностите по проект „Младите хора обсъждат бъдещето на Европа„, бе поставено с честване на Десетото юбилейно издание на фолклорен фестивал „Шопски наниз” на 10 май 2019 г, на който делегацията от Салеми имаше възможност да се докосне до българския народен фолклор.

На 11 май 2019 г. в сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Свети Георги Победоносец”, град Костинброд, се състоя среща на тема : “Процес на вземане на решения на местно равнище – реалности и перспективи”, която имаше за цел да засили сътрудничеството и обмена на добри практики, като се гарантира сближаване между младежите и създаване на механизми за активно участие на младите хора в процеса на вземане на решения. По време на първия панел подробно се обсъдиха актуални проблеми и се дискутираха теми, свързани със социалните дейности и социалната проблематика. Представителите на различни социални центрове от община Костинброд имаха възможност да споделят мнения и опит с представители от същият сектор в община Салеми.

Срещата продължи на 12 май с форум “Младите хора обсъждат бъдещето на Европа”, по време на която ученици от ПГВМСС “Свети Георги Победоносец” представиха презентация на тема “Европа за нас”. Форумът имаше за цел да предостави думата на младите поколения от общините партньори, които да споделят своите идеи за по – добро бъдеще за Европа. Младите хора участваха в дебата “Какво искам от Европа и каква Европа искам аз”, за да обсъдят идеи за развитието на ЕС. Отбелязани бяха 12 теми за общо сътрудничество, 12 теми, символизиращи 12 звезди в знамето на Европейският съюз.

Бъдещето сътрудничество между двете общини няма как да бъде пълноценно, без една изключително важна тема, а именно туризма. В рамките на проведените срещи се състоя и туристически форум “Европа за вас и Вие за Европа”, форумът има за цел да популяризира местните забележителности, традиции, фолклор, храни и напитки.

За италианските гости беше подготвен специален обяд с типично български продукти и храни за да се докоснат максимално до българския бит. Обядът беше приготвен от ученици от ПГВМСС “Свети Георги Победоносец”, водени от техните ръководители по специалност “Кетъринг”. Участниците във форума размениха идеи и опит за по – добра валоризация на местното културно наследство в полза на местната общност и основа за бъдещо сътрудничество.

На организираните срещи присъстваха представители на всички училища, детски градини, читалища, спортни клубове, младежки организации, социални центрове от страната на община Костинброд. Домакини и модератори на срещите бяха г-н Александър Ненов, зам.-кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет – Костинброд и представители на ПГВМСС “Свети Георги Победоносец” град Костинброд.

На 13 май 2019 г. в Народно читалище „Иван Вазов-1947“, град Костинброд се състоя представяне на бизнеса и продукти от Италия. Пред гостите, дошли да се запознаят със сицилианската продукция, се показа асортимент от вкусни предястия, паста от най-качествено сицилианско брашно, както и селекция от вина от различни сортове грозде. Представителите на фирмите „Alicos”, “Caradonna” и „Musita” предложиха широка гама от изискани вина и вкусни рецепти, гарантиращи високо качество на иновативната италианска кухня и аперитив. „Ние държим всяко ястие или напитка да бъдат прясно приготвени, качествени и поднесени изискано“, заявиха от делегацията.

Програмата продължи със съвместна среща между Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ и представители на инициативна група и бизнеса от Италия. Срещата започна с изказване на д-р Атанас Тенев, председател на МИГ „Костинброд – Своге“, който заяви, че много би бил радостен, ако се осъществи проект между местните групи и се задълбочи сътрудничеството, не само в културен аспект, но и в сферата на бизнеса. От българска страна, фирма „Ролпласт“ АД посрещна делегацията в своя завод.

Проект “European future is our future” стартира в гр. Аксаково

На 15.05.2019г. в гр. Аксаково се състоя първата конференция по проект “European future is our future”. Срещата бе открита от кмета на община Аксаково, инж. Атанас Стоилов-домакин на срещата и бе приветствана от кмета на община Дългопол, г-н Георги Георгиев и кметовете на общините партньори по проекта – Vila Nova de Cerviera (Португалия), Osilo, Sardinia (Италия), Nova Gorica (Словения). В работата на конференцията се включи и г-жа Лиляна Павлова – министър на българското председателство на Съвета на ЕС и настоящ депутат.

Събитието даде възможност на участващите в проекта партньори да представят своите общини и успешно изпълнените от тях проекти по програма “ Европа на гражданите”, а кулминация на конференцията бе подписването на споразумение за присъединяване на община Дългопол и община Nova Gorica, към “Европейската мрежа на отворените градове”.

European future is our future” („Европейското бъдеще е нашето бъдеще“), е поредният спечелен проект на община Дългопол, който цели постигане на широко устойчиво сътрудничество, чрез културен обмен, обмен на добри практики и насърчаване на отговорностите на гражданите на Европа, и чувството за принадлежност към ЕС. Основната цел на проекта е да утвърди вече съществуващата  мрежа  „Отворени градове“ в дългосрочна перспектива чрез насърчаване на европейското гражданство за активно и демократично участие на местно равнище и на равнището на Съюза.

Повече информация ще откриете тук.

#YES!CIVxBGPartners

2019 е решаваща година за бъдещето на Европейския съюз. През май 2019 год. изборите за Европейски парламент ще дадат възможност на европейските граждани да оценят постигнатото от ЕС в борбата с множество предизвикателства: Брекзит, миграцията и промените в климата,  младежката безработица и сигурността на личните данни, създаването на работни места и устойчив икономически растеж, ефективността на цифровия единен пазар.

В този контекст, информационната кампания #Yes!CIVxBGPartners представя европейски проекти, избрани за финансиране от мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“ на програма „Европа за гражданите“ през 2018 год., които се изпълняват в партньорство с български организации.

Тези проекти засягат важни теми за европейската интеграция като участието на младите хора в предстоящите избори за Европейски парламент, влиянието и ролята на социалните медии върху демокрацията в Европа, ролята на гражданите в определянето на бъдещето на ЕС, както и създаването на устойчиви граждански мрежи като коректив на властта.

Проект „Clicking With Voters“ се изпълнява от хърватската организация „Еuropski dom Slavonski Brod“ в партньорство с организациите „Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum“ (Полша), „Social Youth Development Civil Nonprofit Society“ (Гърция), „Change It!“ (Чехия), „Eurasia Net“ (Франция), Европейски информационен център (Велико Търново), Daugavpils Universitate (Латвия) и Folkuniversitetet Stiftelsen Vid Lunds Universitet (Швеция).   
 
Проектът цели да даде възможност на европейските граждани, особено младите хора, да се включат активно в демократичния живот на ЕС чрез участието си в предстоящите избори за Европейски парламент.
 
Чрез включването на млади хора в серия от дебати за бъдещето на Европа след 2019 год., организаторите на проекта се противопоставят на предизвикателствата на евроскептицизма и създават възможности за информиран избор, междукултурен диалог, доброволческа дейност и социална ангажираност. Сред планираните дейности са граждански проучвания за нагласите към европейските избори, обучение и 5-месечна кампания за повишаване на осведомеността относно изборите за Европейки парламент, международна младежка среща, както и уеб дебати с участието на планирани 2500 директни участника. 
 
Повече информация за проекта ще откриете тук.

Участие на Европейски информационен център, Велико Търново
 
Европейски информационен център, Велико Търново организира първата работна среща по проект „Clicking With Voters“, както и едно събитие по проекта на местно равнище.
 
Като партньор по този проект, Европейски информационен център спомага за разпространението на проекта чрез регулярно предоставяне на информация и покана за участие в събитие към младежки формални и неформални групи, неправителствени организации, медии и местни власти. Информация за събитието, проведено в България е включена в информационния бюлетин на „Европа Директно“, както и на уеб страницата им. Над 40 младежки организации и 800 младежи получават покана за участие в проучването на нагласите към европейските избори.
 
Посредством участието си в този проект, Европейският информационен център развива устойчива мрежа от доброволци, които взимат участие в организирането и провеждането на местното събитие. Над 20 младежи продължават да бъдат активни и да спомагат за дейността на организацията дори и след приключване на проектното събитие. 
 
Относно поддържането на добри партньорски взаимоотношения, Европейски информационен център съветва организациите да развиват и запазват партньорските си мрежи, да използват съществуващите си мрежи, но и да бъдат отворени за нови партньорства. Центърът използва активно всички комуникационни канали, за да осигури добра връзка с партньорите си – имейл, различни апликации за чат и онлайн разговори, телефонни разговори. 
 
Към момента Европейски информационен център, Велико Търново е и водеща организация и изпълнява проект „Citizens’ Reflections of the Future of EUrope“, избран за финансиране от мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“ на програма „Европа за гражданите“ през 2018 год. Центърът участва като партньор в европейски проекти почти всяка година от 2014 год. насам и смята, че програмата е гъвката, много оперативна, а формулярът за кандидатстване е добре балансиран. Организацията оценява много положително комуникацията си с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската Комисия и с Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“.

Проект „A new narrative for Europe: Bringing more union into the European Union – the cost of non EU“ се изпълнява от румънската организация „Asociatia Centrul Roman De Politici Europene“ в партньорство с организациите „Inter Alia“ (Гърция), „Institut Fur Europaische Politik Ev“ (Германия), фондация „РискМонитор“ и „Scoala Nationala De Studii Politice Si Administrative“ (Румъния). Проектът разглежда нарастващия евроскептицизъм, демократичния дефицит и ниската избирателна активност като предизвикателства, които засягат всяка страна-членка на ЕС като цяло. Особено тревожна е тенденцията за неучастие в обществения живот на младите хора – на европейските избори през 2014 год. само 28% от младежите на възраст под 25 год. дават гласа си, а прогнозите за предстоящите избори през 2019 год. са още по-негативни. Въпреки това обаче се наблюдават други форми на гражданска активност, като протестите за върховенство на закона в Румъния и България, анти-популистки и про-европейски маршове в Германия и Гърция. Именно затова проект „A new narrative for Europe: Bringing more union into the European Union – the cost of non EU“ цели да помогне за включването на гражданските послания в обсъжданията за политиките на ЕС, осигурявайки гласност и активно участие на гражданите в дебата за бъдещето на Европа. Сред планираните проектни дейности са онлайн конкурс за дебати, кампания с разкази на тема „Моето бъдеще в Европа“, срещи с местни власти, международна среща и 5 документа с препоръки към политиките на ЕС.

Участие на фондация „РискМонитор“ Фондация „РискМонитор“ взема активно участие в подготовката и планирането на дейности по проект „A new narrative for Europe: Bringing more union into the European Union – the cost of non EU“. Като партньор по този проект, „РискМонитор“ спомага за разпространението на дейностите по проекта чрез собствените си информационни канали – уебсайт и фейсбук страница, мултиплицирайки ефекта на заложената комуникационна стратегия. Фондация „РискМонитор“ потвърждава, че участието в този проект спомага за развитие на организационния им капацитет и утвърждаване на партньорските връзки с координиращата организация.

Повече информация за проекта ще откриете тук и тук.

#Yes!NTxBGPartners

Проект „L’avenir, présent du passé“ („Бъдещето, настоящето на миналото“) се изпълнява от френската организация „Europe En Berry Touraine“  в сътрудничество с мрежа от 21 партньорски организации от Чехия, Белгия, Холандия, Германия, Франция, България, Полша, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, Румъния, Латвия, Словения, Гърция и Австрия. Община Хасково е българският партньор в проекта.

Основната идея на проекта се основава на мисълта на Андре Малро: „Бъдещето е подарък, който ни направи миналото“. Чрез редица международни прояви и отбелязване на ключови моменти от европейската история, широката партньорска мрежа цели да обедини европейските граждани и да повиши осведомеността относно европейското гражданство и дебата за бъдещето на Европа.

Планираните 5 международни събития ще протекат при следната програма: Първото събитие по проекта се провежда в Атина, Гърция, отбелязвайки 40-годишнината от първите избори за Европейски парламент. Участие в конференцията на тема „Демокрация“ и интерактивна сесия относно важността на демократичното участие взема и делегация от община Хасково. В допълнение, ансамбъл Хасково се включва в официалните събития, организирани от представителството на  Европейската комисия в Гърция по случай Деня на Европа.

Второто международно събитие ще се проведе във Франция под мотото „Свобода, равенство и 15 години от разширяването на ЕС“.

Третото международно събития в Испания ще отбележи 30-годишнината от демократичните революции в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена.

Германия ще бъде домакин на четвъртата международна среща, която ще се съсредоточи върху темите за върховенството на закона и 30 години от обединението на Германия.

Заключителното събитие по проекта ще се проведе във Франция и ще отбележи Хартата на основните права на ЕС.

Повече информация за проекта ще откриете тук и тук.